Şahterm şirketi, hammadde temininden ürünlerin son kullanıcıya ulaşmasına kadar olan her aşamada TS EN ISO 9001 standardı gerekliliklerini tam anlamıyla uygulamayı kendisine ilke olarak belirlemiştir.  Şirket, müşteri beklenti ve standartlarının üstünde olan bir kalite seviyesinde üretim yapmayı, ancak mevcut ilerlemeye çalışanların tamamını dahil ederek ulaşabileceğinin farkındadır. Bu amaçla eğitimli iş gücü ve yüksek teknoloji ile birleştiğinde ortaya piyasa kalite standartlarının çıta noktası olan ürünler ortaya çıkmaktadır. Mevcut kalite seviyesinden ödün vermeden müşterinin maddi kaygılarını da göz önünde bulundurarak üretim gerçekleştiren Şahterm Şirketi, doğanın korunmasını baz alan üretim yöntemlerini benimsemekte ve bu amaçla devamlı olarak çevresel iyileştirme faaliyetlerini yürütmektedir. Sadece kendi üretiminin değil alt tedarikçilerinin de bu kalite ve çevre standartlarını yakalamasını şart koşan şirket, düzenli olarak bu hedeflere yönelik denetimlerini sürdürmektedir.


 

     Kalite Yönetim Sistemi 

 

 

     Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve sürekli olarak takip edilmesini güvence altına almak ve aynı zamanda müşteriyi temsil etmek amacı ile diğer birimlerden bağımsız Kalite Yöneticiliği birimini oluşturmuştur. Kalite yönetim sistemimizin sürekli iyileştirmeye esas devamlılığı; kalite hedefleri, aksiyon planları, faaliyet raporları, müşteri istekleri, iç tetkikler ve yönetimin gözden geçirmesi toplantılarından elde edilen veriler ışığında sağlanmaktadır.

 

 

 

 

   Uluslararası Kalite Standartları

 

 

  • TS EN ISO 9001:2008, Kalite Sistem Belgesi ( 2004 ) - Bureau Veritas

 

 

 


    Ürün Standardı Uygunluk Belgeleri

 

 


 

   

 

TSE     

 

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi  ( 1988 )                                                        

 

VDE

 

Almanya -DIN EN 60335-1Normlarına Uygunluk Sertifikaları ( 1997  )                                 

 

CE    

 

AB-direktif  2006/95/EC - alçak gerilim kaynağı

 

RoHS

 

AB-direktif  2011/65/EC

 

REACH

 

AB-direktif 1907/2006/EC

 

UL

 

1030 Standardına Uygunluk Sertifikası  ( 2010 )