Vizyonumuz

 

 

Gelecek 10 yıl içerisinde; 

 

* Her yıl daha yenilikçi, rekabetçi ve daha verimli bir üretici olmayı sürdürmek.

 

Yüksek büyüme hedeflerine ulaşarak, ısıtıcı elemanları alanında küresel bir üretici

haline gelmek.

 

* Müşterilerimizin artan ve çeşitlenen taleplerine karşılık, yenilikçi yaklaşımlarla, hızlı

çözüm üretmek ve talep değişimlerinde müşteriye uygun esneklik sağlayarak fark

yaratmak.

 

 

Misyonumuz

 

 

 

* Şahterm olarak, ısıtıcı elemanları ve sistemleri üretimi ve tasarımı alanında 37 yıllık

sağlam ve güvenilir bir deneyime sahibiz.

 

* Müşterilerimiz ile beraber, onların rekabet güçlerini arttırmaya yönelik olarak, çözüm

ortağı olarak çalışan yaratıcı ve yetenekli insanlardan oluşan bir ekibiz. 

 

* Bu hedefe yönelik olarak, sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sorunları önlemek ve en

ideal çözümlere ulaşmak için, müşterilerimiz ile ortak tasarım ve geliştirme projeleri

yürütmekteyiz.

 

*  Dünya çapında müşterilerimize, yüksek kalitede ve güvenilir ürün ve hizmet sunmak

için, ürün mükemmelliğimizi ve yenilikçi teknoloji yaklaşımımızı sürdürmekteyiz.

 

 

Politika ve Stratejilerimiz

 

 

* Etkin Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımızı kararlıkla sürdürerek inovasyon yaratacak

sonuçlar elde etmek.

 

* Teknolojide yaşanan gelişimleri hızlı ve etkin bir şekilde izlemek, ısıtıcı

performansını arttıran güvenilir ürünlere dönüştürmek.

 

* İnsan Kaynakları ve ileri teknoloji yatırımlarına devam etmek.

 

* Çalışanlarımıza, yaratıcılıklarını üretkenliğe dönüştürebilecekleri ve geleceğe güvenle bakabilecekleri bir çalışma ortamını hazırlamak.

 

* İhtiyaçların sınırsız, kaynakların sınırlı olduğu bilinciyle; çevreye ve insan haklarına saygılı, topluma ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir kurum kimliğini ilelebet sürdürmek.